Ubezpieczenie GAP w leasingu

Ubezpieczenia GAP w leasingu – to nic innego jak zabezpieczenie na wypadek wyrównania powstałej straty finansowej wynikającej z różnicy ceny nabycia nowego samochodu a wartością odszkodowania AC wypłaconego na skutek kradzieży lub szkody całkowitej. Przyda się na spłatę zobowiązań wobec leasingodawcy lub na wpłatę początkową kolejnej umowy na leasing samochodu.

Co to jest ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP to ochrona przed utrata wartości samochodu w czasie na wypadek kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu. Celem ubezpieczenia GAP jest pokrycie różnicy między odszkodowaniem z ubezpieczenia AC wypłacanym według aktualnej wartości w dniu zaistnienia szkody a ceną pojazdu w chwili nabycia. Inaczej mówić, w przypadku szkody całkowitej ubezpieczenie AC + GAP umożliwia uzyskanie odszkodowania w wysokości 100% ceny samochodu z dnia jego zakupu.

Jak działa - przykład

Klient zakupił nowy samochód o wartości 100 000 zł. W drugim roku eksploatacji samochód został skradziony. Ubezpieczyciel wypłacił z polisy AC odszkodowanie równe wartości rynkowej samochodu w dniu utraty samochodu – 70% wartości pojazdu (70 tys. zł). Różnica między odszkodowaniem z AC a ceną nabycia pojazdu, wynikająca z utraty wartości, to 30 tys. zł, które jest pokrywane z ubezpieczenia GAP.

Zastosowanie w leasingu

W przypadku samochodów finansowych leasingiem lub kredytem ma to szczególne znaczenie, ponieważ odszkodowanie z AC w skrajnych warunkach może nie starczyć na pokrycie spłaty umowy leasingowej.

Korzyścią z posiadania ubezpieczenia GAP jest możliwość zakupu kolejnego nowego samochodu w podobnej cenie jak utracony, a w przypadku leasingu może umożliwić posiadanie środków na opłatę wstępną (wkład własny) przy kolejnej umowie leasingowej.

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Występują trzy zasadnicze rodzaje ubezpieczenia GAP: finansowy, indeksowy, fakturowy

GAP finansowy

 • Jaką ochronę daje? Pokrywa różnicę między kwotą leasingu pozostałą do spłaty na dzień wypłaty odszkodowania z AC a wartością odszkodowania z AC. Jest to najtańszy wariant.
 • Kiedy warto stosować? Przy leasingach z bardzo niskim wkładem własnym (od 0 do 10%) i/lub wysokim wykupem. W takich kontraktach leasingowych istnieje ryzyko, że wartość samochodu w danym momencie trwania umowy jest niższa niż aktualne zobowiązanie do spłaty leasingodawcy

GAP fakturowy (zwany również GAP RTI)

 • Jaką ochronę daje? Pokrywa różnicę między ceną samochodu z faktury a większą z dwóch kwot: odszkodowaniem z AC lub wartością pojazdu. Jest najdroższym wariantem.
 • Kiedy warto stosować? Przy leasingach nowych samochodów, gdzie utrata wartości w stosunku do ceny z faktury zakupu jest największa.

GAP indeksowy

 • Jaką ochronę daje? Wypłaca ustaloną w umowie wartość procentową samochodu. Jest najpopularniejszym wariantem. Dla samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5t DMC wartość odszkodowania GAP wynosi 30% wysokości odszkodowania z AC, dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5t DMC wartość odszkodowania GAP wynosi 20% wysokości odszkodowania z AC.
 • Kiedy warto stosować? Dla dowolnej umowy leasingowej i dla dowolnego pojazdu, gdy chcemy się solidnie zabezpieczyć, ale szukamy kompromisu między cenowego między GAP-em fakturowym (najdroższym) a finansowym (najtańszym). Jest dobrym rozwiązaniem dla umów leasingowych z finansowaniem do 3 lat i wysokim wkładem własnym.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP

Składka za ubezpieczenie GAP liczona jest % od wartości faktury. Może był płatna z góry za cały okres umowy leasingowej (bez VAT), rozłożona na raty jako produkt dodatkowy (bez VAT) lub doliczona do miesięcznej raty leasingowej i powiększona o podatek VAT.

Orientacyjnie, średnie ceny ubezpieczenia GAP kształtują się następująco:

 • za GAP finansowy – 0,45-0,55% rocznie od wartości faktury,
 • za GAP fakturowy – 0,70-1,15 % rocznie od wartości faktury.,
 • za GAP indeksowy – 0,65-0,90% rocznie od wartości faktury.

Jak wybrać dobre ubezpieczenie GAP

 • Rodzaj GAP – sprawdzić jaki rodzaj ubezpieczenia GAP oferuje leasingodawca.
 • GAP a marża bankowa / rata leasingowa – sprawdzić czy przy wykupieniu ubezpieczenia GAP można uzyskać niższą ratę leasingową.
 • Beneficjent odszkodowania – sprawdzić kto jest ubezpieczonym w polisie – firma leasingowa czy leasingobiorca. Ubezpieczony wskazany w umowie jest odbiorcą odszkodowania. Jeżeli w wyniku likwidacji szkody, suma odszkodowania AC + GAP będzie większa niż spłata zobowiązań umowy leasingowej, to nadwyżka trafi do ubezpieczonego.
 • Suma ubezpieczenia – sprawdzić jaka jest podana górna granica odszkodowania i przekalkulować, czy nie jest ona zbyt niska.
 • Okres ubezpieczenia – szukać polisy, w której okres ochrony jest równy z okresem umowy leasingowej.

Dodaj komentarz