Leasing zwrotny

Leasing zwrotny to sposób na zrefinansowanie przez firmę poniesionych wydatków na zakup pojazdów, maszyn i urządzeń. W transakcji leasingu zwrotnego Leasingobiorca i Dostawca przedmiotu leasingu jest tym samym podmiotem. Posiadacz określonego sprzętu odsprzedaje go firmie leasingowej (otrzymuje gotówkę), a następnie, ten sam sprzęt trafia do niego z powrotem na podstawie umowy leasingowej.

Leasing zwrotny może być realizowany w formule leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego.

Dla kogo i jakie korzyści daje leasing zwrotny

Leasing zwrotny jest dla firm, które chcą uzyskać dodatkowe środki finansowe poprzez odsprzedaż posiadanych  składników majątku trwałego przy jednoczesnym ich zachowaniu i dalszym użytkowaniu. Przykładowe korzyści z leasingu zwrotnego:

 • uwolnienie zamrożonego kapitału,
 • zwiększenie możliwości inwestycyjnych firmy,
 • zmniejszenie zobowiązań podatkowych, ponieważ raty stanowią koszt uzyskania przychodu,
 • zdjęcie składników majątku z ksiąg oznacza koniec obarczania się aktywami, które wciąż tracą na wartości,
 • poprawa płynności finansowej.

Co można refinansować leasingiem zwrotnym

Leasingiem zwrotnym można refinansować:

 • używane samochody osobowe tak do 6 lat
 • używane samochody ciężarowe
 • maszyny budowlane, rolnicze, produkcyjne
 • pojazdy nowe i używane pochodzące z importu UE i USA w szczególności te przed pierwszą rejestracją w kraju – wtedy stosuje się leasing zwrotny techniczny.

W przypadku maszyn budowlanych oraz wózków widłowych preferowane są jedynie przedmioty znanych marek, które tracą mniej na wartości.

Warunkiem uzyskania leasingu zwrotnego jest brak zastawów na leasingowanym przedmiocie.

Decydujące w wyborze przedmiotu do leasingu zwrotnego jest wiek przedmiotu, jego wartość (im wyższa tym lepiej), rynek wtórny (im większy tym lepiej). Oznacza to, że najlepsze przedmioty do refinansowania leasingiem zwrotnym to drogie, młode, typowe maszyny, które związane są bezpośrednio z działalnością podstawową firmy.

Warunki finansowe

 • finansowanie w formie leasingu operacyjnego i finansowego,
 • opłata wstępna od 10%
 • finansowanie od 2 do 7 lat
 • wykup końcowy od 1 do 20%
 • czas spłaty nawet 84 miesiące
 • szczegółowe warunki finansowe stosuje się odpowiednio dla danej grupy leasingowanych produktów i formy finansowania,
 • dla przedmiotów,  można uzyskać finansowanie w procedurze uproszczonej, natomiast powyżej 3 miesięcy od zakupy tylko w procedurze standardowej,
 • dla przedmiotów importowanych nie może upłynąć więcej niż 3 miesiące od momentu zakupu przedmiotu za granicą,
 • w przypadku pojazdów importowanych z UE i USA, pierwsza rejestracja po sprowadzeniu musi być dokonana dopiero w momencie finalizacji transakcji leasingowej.

Procedury i formalności

Zasadniczą zaletą jest prostota ubiegania się o leasing zwrotny. Wymaga on znacznie mniejszej ilości dokumentów niż w kredycie bankowym. Leasing zwrotny przyznawany jest w

 • procedurach uproszczonych – dla których nie minęło od zakupu 3 miesiące
 • procedurach standardowych – gdy od momentu zakupu przedmiotu minęło 3 miesiące

Oprócz dokumentów firmy, konieczne jest przedstawienie:

 • specyfikacji przedmiotu,
 • faktury zakupu danego przedmiotu,
 • potwierdzenia płatności (przelewy bankowe).

Zobacz przykład naszego klienta, który zrealizował leasing zwrotny na windę.

Jeżeli jesteś zainteresowany leasingiem zwrotnym, skontaktuj się ze mną.