Leasing – podstawowe informacje

Poniżej możesz przeczytać podstawowe informacje związane z leasingiem: co można wziąć w leasing, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać leasing, jak wygląda ubieganie się o leasing, jakie sa koszty leasingu, co można wliczyć w koszty firmy korzystając z leasingu.

Co można wziąć w leasingu ?

W leasing można wziąć niemal każdy przedmiot (nowy i używany), jednak firmy leasingowe najchętniej finansują samochody osobowe i dostawcze oraz pojazdy zaliczane do tzw transportu ciężkiego. Bez problemu uzyskac można finansowanie na maszyny i urządzenia budowlane i przemysłowe oraz sprzęt medyczny.

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby dostać leasing ?

Konieczne jest prowadzenie działalności biznesowej, przeważnie od co najmniej 3 miesięcy, choć istnieją rozwiązania dla osób fizycznych nie prowadzących działalności (leasing konsumencki). Drugim warunkiem jest pozytywna historia w BIK i rejestrach dłużników.

Jak wygląda wnioskowanie o leasing?

W zależności od okresu prowadzenia działalności przez Klienta, wnioskowanej kwoty finansowania, deklarowanej opłaty wstępnej, rodzaju finansowanego przedmiotu wnioskowanie odbywa się w oparciu o procedury uproszczone lub standardowe. Dla rozpatrzenia wniosku w procedurze uproszczonej wystarczy dowód osobisty oraz wniosek, bez konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy. W procedurze standardowej należy przedłożyć dodatkowe dokumenty świadczące o sytuacji finansowej firmy: KPiR, PIT/CIT, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. W procedurze uproszczonej finansujemy nawet przedmioty o wartości do 500 tys. zł netto.

Jak wygląda procedura przyznania leasingu?

Podstawowym kryterium jest zgodność wymienionego we wniosku przedmiotu z profilem działalności prowadzonej przez wnioskującego (leasingobiorcę). Firma leasingowa na podstawie parametrów (kwota, czas prowadzenia działalności, okres finansowania, opłata wstępna) oraz wiarygodności finansowej przyznaje finansowanie. Do oceny wiarygodności w procedurze uproszczonej wystarczą dowód osobisty lub dane rejestrowe firmy. W procedurze standardowej dodatkowo bada zdolność leasingową Wnioskującego na podstawie deklaracji podatkowych i dokumentów finansowych firmy. W każdej procedurze kryterium jest również brak wpisów w rejestrach dłużników oraz pozytywna historia w BIK

Jakie są koszty leasingu?

Na samym starcie do kosztów leasingu należy zaliczyć opłatę wstępną w wysokości od 0 do 45 % wartości przedmiotu, ubezpieczenie OC i AC (pojazdy) lub ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i zniszczenia (maszyny, urządzenia, sprzęt) – płatne za pierwszy rok z góry lub doliczone do miesięcznych rat, oraz koszty rejestracji pojazdu. Niekiedy wymagana jest wycena rzeczoznawcy, w przypadku nietypowych przedmiotów.

Dodatkowo, jako opcja (nie jest wymagane) w przypadku pojazdów, ubezpieczenie GAP, które chroni leasingobiorcę w przypadku straty finansowej powstałej w związku z szkodą całkowitą leasingowanego pojazdu (kradzież, szkoda).

Co mogę wliczyć w koszty firmy?

Leasing operacyjny jest najbardziej popularną formą finansowania zakupu samochodów do firmy. Daje on oszczędności podatkowe poprzez możliwość zaliczenia wydatków związanych z użytkowaniem środka trwałego w koszty działalności firmy. W leasingu operacyjnym Klient do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć, wpłatę początkową, pełne raty leasingowe, ubezpieczenie, wydatki na serwis eksploatacyjny i naprawy. W zależności od przeznaczenia samochodu (firmowy czy prywatno-firmowy) możemy odliczyć odpowidnio 100 lub 50% vatu od rat leasingowych.